TEMETTUAT DEFTERİ

Ayrıntılar

AHMEDFAKİHLİ KÖYÜ

TEMETTUAT DEFTERİ

(1845)

Temettuat vergisi, herkesin kazancına uygun olarak devlete ödediği vergi şekline denir. Temettuat sayımları mahalli idareler tarafında yapılmıştır. Temettuat sayımı sırasında görevliler kendilerine verilen nizam nameler gereğince sayım yaptıkları bölgeleri köy köy ve daha sonra ise büyük yerleri mahalle mahalle olmak üzere bu defterlere kaydetmişlerdir. Her bir köy ve mahalle için ayrı bir defter tutulması esastır. Muhtarlık esaslarına göre yazılan defterlerde her haneye 1 den başlanarak numara verilmiştir. Muhtarlar ve imamlar genellikle ilk haneleri oluşturmuştur. Aşağıda bulunan veriler Hicri 1261 (Miladi 1845) yılına ait "Ahmedfakihli Temettuat Defterinden" alınmıştır.

 

Kaynak: Sorgun Temettuat Defterleri, Cilt 1

Yayına hazırlayan: Serkan Polat

Sorgun Belediyesi Yayınları

 

Sivas Eyaletinin Bozok Kaymakamlığına bağlı Sorkun Kazasının Ahmedfakihli Köyünde ikamet eden müslüman halkın hayvan ve arazi gelirlerinden alınan vergilerin miktarını belirten defterdir.

Hane No 1
Hane Reisi Receb Oğlu Koca Kethüda
Ekilen Tarla 30 dönüm Vergisi 800 guruş

Bostan

1 dönüm Vergisi 100 guruş

Arazi Mahsullerinden Alınan Vergiler

Cinsi Kile Guruş
Buğday 24 90
Arpa 12 24
Burçak 1 2

Hayvanlardan Alınan Vergiler

Hayvanlar Adedi Vergisi (Guruş)
Sağman İnek 2 16
Düğe 1
Tosun 1
Sağman Camus 1 16
Döllü Kısrak 1 50
Döllü Merkep 1 10
Sağman Koyun 40 120
Sağman Keçi 10 22,5
Kuzu 30
Oğlak 8
Belak 1
Erkek Koşu Mandası 2
Kara Sığır Öküzü 2Bir Senede Toplam Alınan Vergi 1423,5 guruş

 Hane No 2
Hane Reisi Nusret Oğlu Mustafa
Ekilen Tarla ... dönüm Vergisi 1000 guruş

Bostan

1 dönüm Vergisi 100 guruş

Arazi Mahsullerinden Alınan Vergiler

Cinsi Kile Guruş
Buğday 28 kile 100
Arpa 18 kile 36
Burçak 1 kile 2

Hayvanlardan Alınan Vergiler

Hayvanlar Adedi Vergisi (Guruş)
Sağman İnek 4 32
Düğe 1
Tosun 4
Sağman Camus 2 32
Camus Düğe 2
Camus Toskası 1
Döllü Merkep 1 10
Sağman Koyun 8 32
Sağman Keçi 15 18,75
Arı Kovanı 4 36
Kuzu 8
Oğlak 10
Kara Sığır Öküzü 4Bir Senede Toplam Alınan Vergi 1457,75 Guruş

 Hane No 3
Hane Reisi Mehmet Kethüda
Ekilen Tarla 30 dönüm Vergisi 800 guruş

Bostan


Vergisi

Arazi Mahsullerinden Alınan Vergiler

Cinsi Kile Guruş
Buğday 24 90
Arpa 14 28
Burçak 1 2

Hayvanlardan Alınan Vergiler

Hayvanlar Adedi Vergisi (Guruş)
Sağman İnek 3 24
Düğe 1
Tosun 1
Sağman Camus 2 32
Camus Toskası 1
Döllü Merkep 1 10
Sağman Keçi 10 22,5
Kara Sığır Öküzü 4Bir Senede Toplam Alınan Vergi 1168,5 Guruş

 Hane No 4
Hane Reisi Ahmet Oğlu Mehmet
Ekilen Tarla 30 dönüm Vergisi 900 guruş

Bostan


Vergisi

Arazi Mahsullerinden Alınan Vergiler

Cinsi Kile Guruş
Buğday 20 75
Arpa 16 32
Burçak 1 2

Hayvanlardan Alınan Vergiler

Hayvanlar Adedi Vergisi (Guruş)
Sağman İnek 3 24
Düğe 1
Tosun 2
Sağman Camus 1 16
Camus Düğe 1
Döllü Merkep 1 10
Sağman Keçi 10 22,5
Arı Kovanı 2 36
Kara Sığır Öküzü 2Bir Senede Toplam Alınan Vergi 1099,5 Guruş

 

 

Hane No 5
Hane Reisi Duvacı Oğlu Mustafa
Ekilen Tarla 15 dönüm Vergisi 600 guruş

Bostan


Vergisi

Arazi Mahsullerinden Alınan Vergiler

Cinsi Kile Guruş
Buğday 13 48,5
Arpa 8 16
Burçak 2 4

Hayvanlardan Alınan Vergiler

Hayvanlar Adedi Vergisi (Guruş)
Sağman İnek 2 16
Düğe 1
Tosun 1
Döllü Merkep 1 10
Kara Sığır Öküzü 2Bir Senede Toplam Alınan Vergi 637,25 Guruş

 Hane No 6
Hane Reisi Baş Osman Oğlu Ali
Ekilen Tarla 15 dönüm Vergisi 400 guruş

Bostan


Vergisi

Arazi Mahsullerinden Alınan Vergiler

Cinsi Kile Guruş
Buğday 9 33,5
Arpa 7 14
Burçak


Hayvanlardan Alınan Vergiler

Hayvanlar Adedi Vergisi (Guruş)
Sağman İnek 1 8
Buzağı 1
Düğe 1
Döllü Merkep 1 10
Kara Sığır Öküzü 2Bir Senede Toplam Alınan Vergi 440,25 Guruş

 

 

Hane No 7
Hane Reisi Süleyman Oğlu Osman
Ekilen Tarla 25 dönüm Vergisi 520 guruş

Bostan


Vergisi

Arazi Mahsullerinden Alınan Vergiler

Cinsi Kile Guruş
Buğday 13 48,5
Arpa 9 18
Burçak 1 2

Hayvanlardan Alınan Vergiler

Hayvanlar Adedi Vergisi (Guruş)
Sağman İnek 2 16
Tosun 1
Buzağı 1
Döllü Merkep 1 10
Kara Sığır Öküzü 2Bir Senede Toplam Alınan Vergi 637,75 Guruş

 

 

Hane No 8
Hane Reisi Canlı Oğlu Ali
Ekilen Tarla 15 dönüm Vergisi 400 guruş

Bostan


Vergisi

Arazi Mahsullerinden Alınan Vergiler

Cinsi Kile Guruş
Buğday 10 37,5
Arpa 8 16
Burçak 0,5 1

Hayvanlardan Alınan Vergiler

Hayvanlar Adedi Vergisi (Guruş)
Sağman İnek 1 8
Düğe 1
Döllü Merkep 1 10
Sağman Koyun 2 8
Sağman Keçi 2 4,5
Kuzu 2
Oğlak 2
Kara Sığır Öküzü 2Bir Senede Toplam Alınan Vergi 571 Guruş

 Hane No 9
Hane Reisi Himmet Oğlu Hüseyin
Ekilen Tarla 15dönüm Vergisi 400 guruş

Bostan


Vergisi

Arazi Mahsullerinden Alınan Vergiler

Cinsi Kile Guruş
Buğday 8 30
Arpa 8 16
Burçak 1 2

Hayvanlardan Alınan Vergiler

Hayvanlar Adedi Vergisi (Guruş)
Sağman İnek 1 8
Buzağı 1
Döllü Merkep 1 10
Kara Sığır Öküzü 2Bir Senede Toplam Alınan Vergi 430 Guruş

 

Hane No 10
Hane Reisi Mustafa Kethüda
Ekilen Tarla 25 dönüm Vergisi 600 guruş

Bostan

... Vergisi 35

Arazi Mahsullerinden Alınan Vergiler

Cinsi Kile Guruş
Buğday 14 52,5
Arpa 8 16
Burçak 1 2

Hayvanlardan Alınan Vergiler

Hayvanlar Adedi Vergisi (Guruş)
Sağman İnek 2 16
Düğe 1
Sağman Camus 1 16
Döllü Merkep 1 10
Sağman Koyun 3 12
Sağman Keçi 4 9
Kuzu 3
Kara Sığır Öküzü 4Bir Senede Toplam Alınan Vergi 828 Guruş

 

 

Hane No 11
Hane Reisi Monla Mahmut oğlu Mahmut
Ekilen Tarla 25 dönüm Vergisi 600 guruş

Bostan


Vergisi

Arazi Mahsullerinden Alınan Vergiler

Cinsi Kile Guruş
Buğday 14 52,5
Arpa 8 16
Burçak 1 2

Hayvanlardan Alınan Vergiler

Hayvanlar Adedi Vergisi (Guruş)
Sağman İnek 2 16
Düğe 2
Döllü Kısrak 1 50
Döllü Merkep 1 10
Sağman Koyun 2 8
Sağman Keçi 4 9
Kuzu 2
Erkek Koşu Mandası 2Bir Senede Toplam Alınan Vergi 723 Guruş

 

 

Hane No 12
Hane Reisi İmam oğlu Ömer
Ekilen Tarla 20 dönüm Vergisi 600 guruş

Bostan


Vergisi

Arazi Mahsullerinden Alınan Vergiler

Cinsi Kile Guruş
Buğday 14 52,5
Arpa 10 20
Burçak 1 2

Hayvanlardan Alınan Vergiler

Hayvanlar Adedi Vergisi (Guruş)
Sağman İnek 2 16
Sağman Camus 1 16
Döllü Kısrak 1 50
Sağman Koyun 6 24
Kuzu 5
Kara Sığır Öküzü 2Bir Senede Toplam Alınan Vergi 776,5 Guruş

 

 

Hane No 13
Hane Reisi Yavru Ahmet
Ekilen Tarla 26 dönüm Vergisi 600 guruş

Bostan


Vergisi

Arazi Mahsullerinden Alınan Vergiler

Cinsi Kile Guruş
Buğday 14 52,4
Arpa 8 16
Burçak 1 2

Hayvanlardan Alınan Vergiler

Hayvanlar Adedi Vergisi (Guruş)
Sağman İnek 3 24
Düğe 1
Buzağı 1
Tosun 1
Döllü Merkep 1 10
Sağman Keçi 6 13,25
Kara Sığır Öküzü 2Bir Senede Toplam Alınan Vergi 687,25 Guruş

 

 

Hane No 14
Hane Reisi Kurt oğlu Bekir
Ekilen Tarla 25 dönüm Vergisi 500 guruş

Bostan


Vergisi

Arazi Mahsullerinden Alınan Vergiler

Cinsi Kile Guruş
Buğday 12 45
Arpa 8 16
Burçak 1 2

Hayvanlardan Alınan Vergiler

Hayvanlar Adedi Vergisi (Guruş)
Sağman İnek 2 16
Düğe 1
Buzağı 1
Tosun 1
Döllü Merkep 1 10
Sağman Keçi 5 11,25
Kara Sığır Öküzü 2Bir Senede Toplam Alınan Vergi 604,25 Guruş

 

 

Hane No 15
Hane Reisi Köse oğlu Ömer
Ekilen Tarla 30 dönüm Vergisi 800 guruş

Bostan


Vergisi

Arazi Mahsullerinden Alınan Vergiler

Cinsi Kile Guruş
Buğday 20 75
Arpa 8 16
Burçak 2 4

Hayvanlardan Alınan Vergiler

Hayvanlar Adedi Vergisi (Guruş)
Sağman İnek 2 16
Tosun 2
Döllü Merkep 1 10
Sağman Keçi 5 11,25
Kara Sığır Öküzü 2Bir Senede Toplam Alınan Vergi 892,25 Guruş

 

 

Hane No 16
Hane Reisi Deli Mustafa oğlu İsa
Ekilen Tarla 15 dönüm Vergisi 600 guruş

Bostan


Vergisi

Arazi Mahsullerinden Alınan Vergiler

Cinsi Kile Guruş
Buğday 16 60
Arpa 8 16
Burçak 1 2

Hayvanlardan Alınan Vergiler

Hayvanlar Adedi Vergisi (Guruş)
Sağman İnek 2 16
Düğe 1
Buzağı 1
Tosun 1
Döllü Merkep 1 10
Kara Sığır Öküzü 2Bir Senede Toplam Alınan Vergi 728 Guruş

 

 

Hane No 17
Hane Reisi Karabekir oğlu Hasan
Ekilen Tarla 15 dönüm Vergisi 700 guruş

Bostan


Vergisi

Arazi Mahsullerinden Alınan Vergiler

Cinsi Kile Guruş
Buğday 18 67,5
Arpa 8 16
Burçak 1 2

Hayvanlardan Alınan Vergiler

Hayvanlar Adedi Vergisi (Guruş)
Sağman İnek 1 8
Düğe 1
Buzağı 1
Döllü Merkep 1 10
Sağman Keçi 3 6,75
Kara Sığır Öküzü 2Bir Senede Toplam Alınan Vergi 795,25 Guruş

 

 

Hane No 18
Hane Reisi Hasan oğlu Recep
Ekilen Tarla 15 dönüm Vergisi 400 guruş

Bostan


Vergisi

Arazi Mahsullerinden Alınan Vergiler

Cinsi Kile Guruş
Buğday 8 30
Arpa 8 16
Burçak


Hayvanlardan Alınan Vergiler

Hayvanlar Adedi Vergisi (Guruş)
Sağman İnek 1 8
Döllü Merkep 1 10
Kara Sığır Öküzü 2Bir Senede Toplam Alınan Vergi 432 Guruş

 

 

Hane No 19
Hane Reisi Kör Ömer Oğlu Ali
Ekilen Tarla 15 dönüm Vergisi 320 guruş

Bostan


Vergisi

Arazi Mahsullerinden Alınan Vergiler

Cinsi Kile Guruş
Buğday 8 30
Arpa 8 16
Burçak


Hayvanlardan Alınan Vergiler

Hayvanlar Adedi Vergisi (Guruş)
Sağman İnek 1 8
Düğe 1
Buzağı 1
Döllü Merkep 1 10
Kara Sığır Öküzü 2Bir Senede Toplam Alınan Vergi 432 Guruş

 

 

Hane No 20
Hane Reisi Beserli Oğlu Hasan
Ekilen Tarla 15 dönüm Vergisi 320 guruş

Bostan


Vergisi

Arazi Mahsullerinden Alınan Vergiler

Cinsi Kile Guruş
Buğday 8 30
Arpa 8 16
Burçak


Hayvanlardan Alınan Vergiler

Hayvanlar Adedi Vergisi (Guruş)
Sağman İnek 1 8
Düğe 1
Sağman Keçi 4 9
Oğlak 3
Kara Sığır Öküzü 2Bir Senede Toplam Alınan Vergi ... Guruş

 

 

Hane No 21
Hane Reisi Dede Oğlu Osman
Ekilen Tarla 15 dönüm Vergisi 250 guruş

Bostan


Vergisi

Arazi Mahsullerinden Alınan Vergiler

Cinsi Kile Guruş
Buğday 6 22,5
Arpa 6 12
Burçak


Hayvanlardan Alınan Vergiler

Hayvanlar Adedi Vergisi (Guruş)
Sağman İnek 1 8
Buzağı 1
Döllü Merkep 1 10
Kara Sığır Öküzü 2Bir Senede Toplam Alınan Vergi 323,5 Guruş

 

 

Hane No 22
Hane Reisi Kahveci oğlu Mehmed
Ekilen Tarla 15 dönüm Vergisi 250 guruş

Bostan


Vergisi

Arazi Mahsullerinden Alınan Vergiler

Cinsi Kile Guruş
Buğday 6 22,5
Arpa 6 12
Burçak


Hayvanlardan Alınan Vergiler

Hayvanlar Adedi Vergisi (Guruş)
Kara Sığır Öküzü 2Bir Senede Toplam Alınan Vergi ... Guruş

 

 

Hane No 23
Hane Reisi Himmet Oğlu Hasan
Ekilen Tarla 15 dönüm Vergisi 250 guruş

Bostan


Vergisi

Arazi Mahsullerinden Alınan Vergiler

Cinsi Kile Guruş
Buğday 7 26,5
Arpa 4 8
Burçak


Hayvanlardan Alınan Vergiler

Hayvanlar Adedi Vergisi (Guruş)
Kara Sığır Öküzü 2Bir Senede Toplam Alınan Vergi 305,25 Guruş

 

 

Hane No 24
Hane Reisi Kötür Hüseyin
Ekilen Tarla 15 dönüm Vergisi 230 guruş

Bostan


Vergisi

Arazi Mahsullerinden Alınan Vergiler

Cinsi Kile Guruş
Buğday 6 22,5
Arpa 5 10
Burçak


Hayvanlardan Alınan Vergiler

Hayvanlar Adedi Vergisi (Guruş)
Kara Sığır Öküzü 2Bir Senede Toplam Alınan Vergi 292,5 Guruş

 

 

Hane No 25
Hane Reisi Nusret Oğlu Kara Ali
Ekilen Tarla 25 dönüm Vergisi 700 guruş

Bostan

1 Vergisi 35 guruş

Arazi Mahsullerinden Alınan Vergiler

Cinsi Kile Guruş
Buğday 16 60
Arpa 12 24
Burçak 2 4

Hayvanlardan Alınan Vergiler

Hayvanlar Adedi Vergisi (Guruş)
Sağman İnek 2 16
Düğe 1
Buzağı 1
Tosun 1
Sağman Camus 1 16
Döllü Merkep 1 10
Sağman Koyun 2 8
Sağman Keçi 8 18
Kuzu 2
Oğlak 2
Erkek Koşu Mandası 2
Kara Sığır Öküzü 2Bir Senede Toplam Alınan Vergi 905 Guruş
   

HAVA DURUMU  

   

Facebook'ta Paylaş  

primi sui motori con e-max.it
   

ZİYARETÇİ SAYISI  

   

HAZIRLAYAN  

Bayram EROL
Özgeçmişim
   

İLETİŞİM ADRESİ  

   
Bu sitenin tasarımı Ahmet EROL tarafından yapılmıştır ve Sitemiz 18.12.2007 tarihinde yayına başlamıştır.